Web oficial de l'esdeveniment

Canvia la web a l'estil
dels autors de

Historietes del Xacobeo

XACOBEO 21-22 I ELS ANYS XACOBEOS

 

L’Any Sant Compostel·là és un moment de gran importància per a una persona creient i el punt culminant de tot allò que el mateix Camí de Sant Jaume representa.

L’origen és baix-medieval i des d’aleshores es considera any sant compostel·là aquell en el qual el 25 de juliol (festivitat de l’apòstol Sant Jaume) correspon a un diumenge. Aquest fet ocorre un total de 14 vegades cada segle.

El Xacobeo 21-22 condensa la gran dinamització cultural, social i turística que se genera entorn d’un esdeveniment d’aquesta envergadura, de manera que es planteja com una gran oportunitat per materialitzar i divulgar els valors nobles del Camí de Sant Jaume, alhora que s’impulsa el seu paper com a factor regenerador del territori. Cal destacar que l’Any Xacobeo 21-22 està tipificat com un esdeveniment d’interès públic excepcional.

L’Any Sant Xacobeo té una durada de dotze mesos; s’inaugura el 31 de desembre de l’any anterior amb l’obertura de la Porta Santa i s’allarga durant els dotze mesos següents. Aquest període representa una oportunitat per a la renovació i la purificació espiritual.